วันพุธที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ปอขี้อ้น, ขี้ตุ่น

ชื่อสามัญ : ปอขี้อ้น ปอขี้ตุ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Helicteres lanata   (Teysm. & Binn.) Kurz
วงศ์ : STERCULIACEAE Sterculaiaceae

เกษียรสมุทร

ชื่อสามัญ : เกษียรสมุทร
ชื่อวิทยาศาสตร์ :

โกสน

ชื่อสามัญ : โกสน
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Codiaeum variegatum Blume
วงค์ : Euphorbiaceae

ขัดมอญ

ชื่อสามัญ : ขัดมอญ
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Sida acuta Burm
วงศ์ : Malvaceae

ข่า

ชื่อสามัญ : ข่า
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Alpinia galanga (L.) Willd
วงศ์ : Zingiberaceae

ขี้ครอก

ชื่อสามัญ : ขี้ครอก
ชื่อวิทยาศาสตร์ : 

เข็มดอกแดง

ชื่อสามัญ : เข็มดอกแดง
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ixora sp.

เขือง


ชื่อสามัญ : เขือง
ชื่อวิทยาศาสตร์ :

ฆ้องสามย่าน

ชื่อสามัญ : ฆ้องสามย่าน
ชื่อวิทยาศาสตร์ :

จันทร์แดง

ชื่อสามัญ : จันทร์แดง
ชื่อวิทยาศาสตร์ :

ฉัตรพระอินทร์

ชื่อสามัญ : ฉัตรพระอินทร์
ชื่อวิทยาศาสตร์  :

ชาฮกเกี้ยน

ชื่อสามัญ : ชาฮกเกี้ยน
ชื่อวิทยาศาสตร์

ชิงช้าช้าลี

ชื่อสามัญ : ชิงช้าชาลี
ชื่อวิทยาศาสตร์
ลักษณะวิสัย : ไม้เลื้อย

แดง

ชื่อสามัญ : แดง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Xylia xylocarpa

ดาวเรือง

ดาวเรือง

ตูบหมูบ

ตุบหมูบ

เตย

เตย

โด่ไม่รู้ล้ม

โด่ไม่รู้ล้ม

ทานตะวัน

ทานตะวัน

น้ำนมราชสีห์

น้ำนมราชสีห์

บัวตอง

บัวตอง

บานชื่น

บานชื่น

บานไม่รู้โรยป่า

บานไม่รู้โรยป่า

ปืนไส้นก

ปืนไส้นก

โป๊ยเซียน

โป๊ยเซียน


ผักชีช้าง

ผักชีช้าง

พืชในตระกูลผักปลาบ

พืชในตระกูลผักปลาบ

ผักหวานป่า


ผักหวานป่า

พญาไร้ใบ

พญาไร้ใบ

พริก

พริก


-

แพงพวยฝรั่ง

แพงพวยฝรั่ง


ฟ้าทะลายโจร

ฟ้าทะลายโจร


มะเขื่อขื่น

มะเขื่อขื่น

มะม่วงหัวแมลงวัน

มะม่วงหัวแมลงวัน

มะยม

มะยม

มะระขี้นก

มะระขี้นก

มะรุม

มะรุม

มันแกว

มันแกว

ไมยราพ

ไมยราพ

ยางนา

ชื่อสามัญ : ยางนา

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Dipterocarpus alatus   Roxb.
             วงศ์ : Dipterocarpaceae

ลิ้นมังกร

ลิ้นมังกร

ลีลาวดี

ลีลาวดี

เล็บเหยี่ยว

เล็บเหยี่ยว

สบู่แดง

สบู่แดง