วันพุธที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ปอขี้อ้น, ขี้ตุ่น

ชื่อสามัญ : ปอขี้อ้น ปอขี้ตุ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Helicteres lanata   (Teysm. & Binn.) Kurz
วงศ์ : STERCULIACEAE Sterculaiaceae

เกษียรสมุทร

ชื่อสามัญ : เกษียรสมุทร
ชื่อวิทยาศาสตร์ :

โกสน

ชื่อสามัญ : โกสน
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Codiaeum variegatum Blume
วงค์ : Euphorbiaceae

ขัดมอญ

ชื่อสามัญ : ขัดมอญ
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Sida acuta Burm
วงศ์ : Malvaceae

ข่า

ชื่อสามัญ : ข่า
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Alpinia galanga (L.) Willd
วงศ์ : Zingiberaceae

ขี้ครอก

ชื่อสามัญ : ขี้ครอก
ชื่อวิทยาศาสตร์ : 

เข็มดอกแดง

ชื่อสามัญ : เข็มดอกแดง
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ixora sp.