วันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2560

สักทอง


สักทอง

ชื่อวิทยาศาสตร์    Tectona grandis L.f.

วงศ์     VERBENACEAE

ชื่อสามัญ    
Teak

ไม้ต้น
    ขนาดใหญ่ ผลัดใบ   ลำต้นตรง เปลือกเรียบหรือแตกเป็นร่องเล็ก ๆ สีเทา เรือนยอดเป็นพุ่มค่อนข้างทึบ เปลือกสีเทา เรียบ หรือแตกเป็นร่องตื้นตามความยาวลำต้น

ใบ
    เดี่ยวใหญ่ขนาดมาก ออกตรงข้ามกันเป็นคู่ ปลายใบแหลมโคนมน   ยาว 25 - 32 เซนติเมตร ด้านกว้างเกือบเท่าด้านยาว  ผิวใบขนสากคายสีเขียวเข้ม ขยี้ใบสดจะมีสีแดงเหมือนเลือด

ดอก
    ขนาดเล็ก สีขาวนวลออกเป็นช่อตาม ปลายกิ่ง

ผล   
 แห้งค่อนข้างกลมเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2 เซนติเมตร เปลือกแข็ง ภายในมี 1 - 3 เมล็ด

วันพุธที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ปอขี้อ้น, ขี้ตุ่น

ชื่อสามัญ : ปอขี้อ้น ปอขี้ตุ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Helicteres lanata   (Teysm. & Binn.) Kurz
วงศ์ : STERCULIACEAE Sterculaiaceae

เกษียรสมุทร

ชื่อสามัญ : เกษียรสมุทร
ชื่อวิทยาศาสตร์ :

โกสน

ชื่อสามัญ : โกสน
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Codiaeum variegatum Blume
วงค์ : Euphorbiaceae

ขัดมอญ

ชื่อสามัญ : ขัดมอญ
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Sida acuta Burm
วงศ์ : Malvaceae

ข่า

ชื่อสามัญ : ข่า
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Alpinia galanga (L.) Willd
วงศ์ : Zingiberaceae

ขี้ครอก

ชื่อสามัญ : ขี้ครอก
ชื่อวิทยาศาสตร์ :